ochrana osobních údajů

Vaší důvěry si maximálně vážíme. Vzhledem k tomu, že jsme dodržovali ta nejpřísnější bezpečnostní pravidla již před platností nového Nařízení Evropské unie o GDPR, nová opatření jsme přivítali a rádi vám poskytneme veškeré informace.

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je radixal s.r.o., se sídlem Kuršova 979/4, Bystrc, 635 00 Brno, IČ 05141401, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 93787 (dále jen: „správce“ nebo “my”).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: JIC INMEC, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno,
  e-mail: info@radixal.net , telefon: + 420 725 695 170
 3. Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa, mail, telefonní číslo.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje, kategorie a účel zpracovávaných osobních údajů

 1. Zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu
  1. v náborovém procesu/kariéra. Zde zpracováme a uchováváme výlučně údaje, sloužící k identifikaci a informace, které nám o sobě jako uchazeči poskytnete (oblast působení, praxe, vzdělání, občanství, jazykové dovednosti, absolvované kurzy, školení a certifikáty, znalosti a dovednosti, osobní zájmy).
  2. pro marketingové účely - zasílání aktuální nabídky volných pozic nebo informací o novinkách a trendech. O souhlas k marketingovým sdělením žádáme individuálně a bez něj vám tyto informace nezasíláme.
 2. Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Doba uchovávání údajů

 1. Uchováváme vaše osobní údaje pouze dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, maximálně však po dobu 5 let od udělení vašeho souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje vymažeme, pokud si nebudete přát jejich zachování v naší zabezpečené databázi.

IV. Příjemci osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám s výjimkou klienta na základě vašeho souhlasu při spolupráci na jeho zakázkách a projektech.
 2. Nebudeme vaše osobní údaje předávat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu radixal s.r.o., Kuršova 979/4, Bystrc, 635 00 Brno nebo na e-mail správce info@radixal.net, pokud není zákonem stanoveno jinak.
 2. Nebudeme vaše osobní údaje předávat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení vašich osobních údajů.
 2. Dlouhodobě máme rovněž přísná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Prohlašujeme, že k  osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň vám zašleme novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.